poniedziałek, 28 października 2013

Wskrzeszenie 2
Tak jak w tamtym roku zapraszamy do interdyscyplinarnego spotkania - wystawy wszystkich artystów tworzących w rożnych dziedzinach: plastyka, muzyka, teatr, kabaret, taniec, multimedia, projektowanie, wzornictwo, rzeźba, poezja, literatura, fotografia, film, happening, instalacje, performance, graffiti, architektura itp..

Jedynym utrudnieniem jest wpłata 100 zł od uczestnika (zespoły nie płacą ale również nie otrzymują gaży).

Za te pieniądze organizatorzy wydrukują: plakaty, katalogi i jak wystarczy banery. Oprócz tego część pieniędzy zostanie przeznaczona na catering.

Każdy autor dostarcza (i odbiera) swoją pracę do Galerii Impresja na swój koszt (można pracę przywieść osobiście lub przysłać kurierem na adres: Galeria Impresja, Park Hutniczy 10, 41-800 Zabrze, z dopiskiem "Wskrzeszenie 2".

Prace należy dostarczyć do końca listopada 2013.

Opłatę organizacyjną w kwocie 100zł można uiszczać na konto:

Progresja Events Maciej Drabek
Ul. Gen. de Gaulle'a 43/6
41-800 Zabrze
NIP 648 251 63 65
53 1050 1588 1000 0091 4015 6762
ING Bank Slaski S.A.

lub bezpośrednio przy składaniu prac w Galerii Impresja ( będzie tam stworzona specjalna lista na którą pracownicy Impresji będą wpisywać osoby które zapłaciły za udział w wystawie)

.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do zreprodukowania swojej pracy lub przesłać zdjęcie zespołu, wykonawcy (proszę postarać się o najlepszą jakość). Zreprodukowane prace lub zdjęcia wykonawców proszę przesyłać na e-maila: witoldberus@wp.eu

Organizator zapewnia nagłośnienie, proszę o przysyłanie Riderów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac.

Prace ze względu na zeszłoroczne przykre przypadki powinny być oprawione (jeżeli muszą) w pleksi
.
W sprawie niejasności i nowych pomysłów, proszę bezpośrednio wypowiadać się na stronie wydarzenia.

Zapraszam wszystkich chętnych!

artysta malarz Witold Berus.

24 stycznia 2014, piątek, godz.18:00 - wernisaż

Prace o formacie: max 2m x 2m należy dostarczyć pocztą lub osobiście do 30 listopada 2013 roku do Galerii Impresja w Zabrzu przy Parku Hutniczym 10, codziennie oprócz poniedziałków od 12:00 do 22:00.Opłatę za udział w wystawie, w wysokości 100 zł należy dokonać do 30 listopada 2013 na konto powyżej.

Galeria Impresja założyła specjalne konto (powyżej) na które można dokonywać wpłat.

Każdy autor pokazuje tylko jedną pracę w dowolnej technice.

Reprodukcję pracy w pliku jpg. należy przesłać e-mailem na adres: witoldberus@wp.eu do 30 listopada 2013 roku.

Autor który nie wykona reprodukcji swojej pracy nie pojawi się w katalogu.

Oprócz reprodukcji pracy każdy autor powinien przesłać w WORD swój życiorys artystyczny i swoje zdjęcie portretowe


w razie problemów proszę do mnie dzwonić tel. 697 334 793

 https://www.facebook.com/events/647233425297759/?source=1


zdjęcie portretowe w jpg. a życiorys w" Word" też przesyłamy na e-mail: witoldberus@wp.eu

również w "Word" należy podać: tytuł pracy, wymiary, technikę, rok powstania, cenę


Just like last year we invite you to an interdisciplinary meeting - an exhibition of all artists working in various fields of art, music , theater, cabaret , multimedia, sculpture , poetry, literature, photography , architecture , etc. . The only impediment is the payment of 100 zł per participant (think not being paid but also do not get gas) . For the money , the organizers will print : posters , catalogs , and just as banners. In addition, some of the money will be spent on catering. Each author provides ( and receive) your work to the Gallery Impression at their own expense (you can work to bring in person or send by courier to the following address : Galeria Impresia , Park Hutniczy 10 , 41-800 Zabrze , quoting Resurrection 2 works must be delivered by the end of November. organizational fee will be pay on the account that will be provided in the near future. Each participant is required to reproduce their work or send a photo to the team, the contractor (please try to get the best quality). reproduced works contractors or photos , please send an e -mail : witoldberus @ wp.eu
The organizer provides the sound , please send me Riders .
The organizer is not liable for damage to the work .
Work due to last year's sad cases should be trimmed (if need ) in Simplex .
In the confusion and new ideas , please directly comment on the event page .
I invite all comers !
Witold Berus painter . tel. +48 697 334 793

Filmik z yt powinien zachęcić :


2 komentarze:

  1. "Wisiałem" tam rok temu. Czy w styczniu będę? Jeszcze nie wiem. Ferie wtedy są, a wiem, że jest możliwość przełożenia terminu.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Cieszę się niezmiernie, ja w zeszłym roku sobie odpuściłem za co Witek po mnie "jeździł" prawie do czerwca. W tym roku zrobię mu przyjemność (i sobie oczywiście) i postaram się tam zawitać.

      Usuń